PRAVILA PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Obradu osobnih podataka vodi:

Ordinacija dentalne medicine Kristina Horvat, univ.mag.med.dent.

Smiles&more BY KRISTINA HORVAT

Adresa i sjedište: Slovenska 13, 10000 Zagreb

e-pošta: drhorvat@smilesandmore.hr

IBAN: HR5923400091160614255

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge (prvenstveno izrade laboratorijskog nalaza), kako biste mogli ostvariti popuste na usluge vezane na ukupnu cijenu pruženih usluga, te za isključivo vlastiti obavijesni sustav u smislu Vašeg obavještavanja o medicinskim analizama, kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.

Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:

– Ime i prezime / naziv

– Spol

– Datum rođenja

– Podatke o liječniku

– Napomene bitne za utvrđivanje nalaza (npr. podatak o prethodnim bolestima, terapijama, podatke o hormonskom statusu ili druge relevantne podatke koji utječu na rezultat)

– Tražene medicinske usluge

– Adresu e-pošte ili faksa

– Poštansku adresu

– Ako ne plaćate gotovinom – podatke za bezgotovinsko plaćanje

– Fotografije prije/poslije zahvata bez otkrivanja identiteta

Obavještavanje putem e-pošte

Na zahtjev naručitelja nalaze – rezultate medicinskih analiza, šaljemo e-poštom na adresu (adrese) koje dobijemo kod zaprimanja zahtjeva za obradu.

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Ordinacija Smiles&more BY KRISTINA HORVAT koristi Mailchimp platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Primatelji osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka su sami vlasnici tih podataka, suradni laboratoriji u zemlji i Europskoj uniji vezani sa Ordinacija Smiles&more BY KRISTINA HORVAT organizacijski ili ugovorom a koji su i sami podložni i obvezni čuvati podatke prema uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te, kad to korisnik zatraži, po njima imenovani liječnici.

Prava korisnika

Osiguravamo Vam slijedeća prava:

 Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima

Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali, ali ne i na rezultate medicinskih analiza)

Pravo na zaborav

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Validirane rezultate medicinskih analiza ne mijenjamo. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

  • vezano obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu;
  • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte: drhorvat@smilesandmore.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“.

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Zakonitost obrade

Voditelj obrade će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, Ukoliko smatrate da Voditelj obrade postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Voditeljem obrade, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).