CJENIK

Pregled i kontrole

Opća stomatologija

Dječja stomatologija

Estetska stomatologija

Endodoncija

Implantologija

Oralna kirurgija

Fiksna protetika

Mobilna protetika

Udlage

Estetika lica (po tretmanu)